Hikâyem

Ahmet Vefa Çetin

Muğla Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü ve Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümü mezunuyum.

Muğla'da çeşitli dereceli okullarda iki dönem boyunca okul psikolojik danışmanı olarak görev yaptığım sırada ergenlere bire bir psikolojik danışma desteği verdim. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen  Aile Danışmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Aile Danışmanı unvanı almaya hak kazandım.

Lisans eğitimim sırasında da üniversite öğrencilerine bireysel danışma desteği verdim.

Ruhsal rahatsızlıkların nedenlerini açıklarken bilimsel temellere dayanan ve dünyanın en çok kabul gören tekniklerinden biri olan Bilişsel Davranışçı Terapi tekniğini kullanmaktayım. 

3 yıl süreyle İzmir'de çeşitli kliniklerde çalıştıktan sonra şu an ergen ve yetişkinlere danışmanlık hizmeti vermeye
Çanakkale'de devam ediyorum.

EĞİTİM ve ATÖLYELER

Aile Danışmanlığı Eğitimi 464 Saat (MEB Onaylı)

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapistler Derneği)

Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapistler Derneği) 
Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapistler Derneği) 

Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Teorik Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapistler Derneği) (Devam ediyor) 
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Kuramsal Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapistler Derneği) 
Tanısız Danışanlarda Bilişsel Davranışçı Terapi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapistler Derneği) 

Oyun Terapisi Eğitimi

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
MMPI Uygulayıcı Eğitimi

Psikoterapide Yas Çalışmak: İlişki ve Teknik
Klinik İlk Görüşme ve Değerlendirme Eğitimi
Travma ve Yas Danışmanlığı Eğitimi

Kanser Hasta ve Hasta Yakınlarıyla Çalışmak: Kanser Travma Mıdır?

KATILDIĞI SEMİNER VE KONGRELER

III. İzmir Travma Sempozyumu “Geçmişin İzleri” (Türk Psikologlar Derneği)

II. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi

Psikoterapide Psikodinamik Yönelim 

Teoriden Pratiğe Psikoterapist Olmak